ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขอเชิญผู้ที่มีรถจักรยานยนต์ ในครอบครองทุกชนิด ที่ไม่มีประกันภัย พ.ร.บ. ดาวน์โหลดเอกสาร
1
25 ก.พ. 2564
2 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
2
25 ก.พ. 2564
3 ประกาศ รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ตลิ่งชัน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
17 ก.พ. 2564
4 ประกาศรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบลหรือข้าราชการประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
11
02 ก.พ. 2564
5 เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
02 ก.พ. 2564
6 เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
29 ม.ค. 2564
7 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ(Zero Waste) ปี 2564 และโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School ) ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
22 ม.ค. 2564
8 เรื่อง รายการตามโครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ จำนวน 10 รายการ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน 8 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
15 ม.ค. 2564
9 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
12 ม.ค. 2564
10 เรื่อง ให้ผู้มีป้ายในครอบครองไปยื่นแบบเสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
05 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23

 

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ / โทรเลข 0-7328-2249
Copyright © 2008 - 2013 WWW.TALINGCHAN.GO.TH, All rights Reserved.