ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำ และสื่อความรู้ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
30 มิ.ย. 2563
2 เรื่อง ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
23 มิ.ย. 2563
3 ขอเชิญ ประชาชนชาวตำบลตลิ่งชัน นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า วัน จันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
17 มิ.ย. 2563
4 ขอเชิญ ประชาชนชาวตำบลตลิ่งชัน นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
17 มิ.ย. 2563
5 ขอเชิญ ประชาชนชาวตำบลตลิ่งชัน นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในวันพุธที่1 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
17 มิ.ย. 2563
6 ขอเชิญ ประชาชนชาวตำบลตลิ่งชัน นำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
17 มิ.ย. 2563
7 องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันร่วมกับพาณิชย์จังหวัด จำหน่ายสิ้นค้าธงฟ้า-สินค้าฮาลาลต้านภัย covid-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
20 พ.ค. 2563
8 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ฉบับที่ 3 ประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
10 เม.ย. 2563
9 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ฉบับที่ 2 ประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 เม.ย. 2563
10 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ฉบับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20
  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ / โทรเลข 0-7328-2249
Copyright © 2008 - 2013 WWW.TALINGCHAN.GO.TH, All rights Reserved.