ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เรื่อง รายการตามโครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ จำนวน 10 รายการ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว จำนวน 8 รายการ
  รายละเอียด :

 รายการตามโครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ จำนวน 10 รายการ และรายการสำหรับเด็กเยาวชน และครอบครัว จำนวน 8 รายการ

(สำนักงาน กสทช.)

กองสวัสดิการสังคม

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 8 คน   
 

 

 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ / โทรเลข 0-7328-2249
Copyright © 2008 - 2013 WWW.TALINGCHAN.GO.TH, All rights Reserved.