กิจกรรม : เข้าร่วมโครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ(การคัดเลือกคลังปัญญาดีเด่นจังหวัดยะลา) ประจำปี 2563


รายละเอียด :
    

 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดยะลา ได้จัดประชุม (โครงการเสริมพลังคลังปัญญาผู้สูงอายุ) การคัดเลือกคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่นจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563

โดยมีนาย นิมะ มะกาเจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกคลังปัญญาผู็สูงอายุดีเด่นประจำจังหวัดยะลา นางสุภาพร วุฒิศาสตร์ พัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์จังหวัดยะลา เป็นรองประธานกรรมการและมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสมัคทั้งสิ้น 6 คน ประกอบด้วยผู้สูงอายุที่มีความรู้ ความสามารถโดดเด่น 4 ด้าน คือ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 1 คน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 คน ด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณี 2 คน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้ส่ง นางแหวด จิตต์บุรุษ เข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้

 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563    อ่าน 6 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**
 
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 95130 โทรศัพท์ / โทรเลข 0-7328-2249
Copyright © 2008 - 2013 WWW.TALINGCHAN.GO.TH, All rights Reserved.